website templates

© Copyright 2019 SebeVědomá - Všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem stránek www.sebe-vedoma.cz je Eva Jakešová, IČ: 75867753.

Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067665. 

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně případných změn souvisejících zákonů. 

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje. 

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme 

O uživateli shromažďujeme údaje související s chováním na stránkách. 

Jak s osobními údaji nakládáme 

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. 

Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel.